Πρόγραμμα

Η “Βαλίτσα” είναι ένα εισαγωγικό υβριδικό σεμινάριο κινηματογράφου για την οπτικοακουστική γλώσσα που βασίζεται σε πολυετή σκηνοθετική εμπειρία, σε δια ζώσης εργαστήρια και σε ολοκληρωμένα κείμενα μεθοδολογίας (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Παιδεία, 2012). Το σεμινάριο μπορεί να υλοποιηθεί αποσπασματικά ανά κεφάλαιο ή να ολοκληρωθεί εντός οκτώ εβδομάδων.

Τα κεφάλαια

ΠΑΡΑΤΗΡΩ: ΚΑΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΑ

Στο πρώτο κεφάλαιο θέτουμε τις βάσεις της κινηματογραφικής γλώσσας. Θα εξοικειωθείτε με τους βασικούς όρους “κάδρο” και “πλάνο”, καθώς και τα είδη τους, όπως αυτά συνήθως κατηγοριοποιούνται στον κινηματογράφο και τη φωτογραφία. Στη συνέχεια θα εξασκηθείτε πάνω στο καδράρισμα και την κινηματογράφηση.

ΑΦΗΓΟΎΜΑΙ: ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΟΜΙΚ

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην “ιστορία με υπόθεση και χαρακτήρες”. Αφού αποκτήσετε μια πρώτη εικόνα για το πώς χτίζεται η αφήγηση στη μυθοπλασία, θα εξοικειωθείτε με δύο βοηθητικά εργαλεία που μπορούν να αποτυπώσουν οπτικά και να αποσαφηνίσουν την πλοκή μιας ιστορίας: το storyboard και το φωτοκόμικ. Στη συνέχεια, θα επεξεργαστείτε ένα έτοιμο υλικό στο οποίο θα δώσετε μορφή σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις και ερμηνείες! Τέλος, θα εξασκηθείτε στη δημιουργία μιας σύντομης αφήγησης υπό τη μορφή φωτοϊστορίας.

ΑΦΗΓΟΥΜΑΙ: ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο ντοκιμαντέρ και τις μορφές αφήγησής του. Αφού εξοικειωθείτε με τα είδη του ντοκιμαντέρ, θα πραγματοποιήσετε μικρές ασκήσεις παρατήρησης και καταγραφής στοιχείων του περιβάλλοντός σας. Στη συνέχεια, αφού παρακολουθήσετε μικρά ντοκιμαντέρ, θα απαντήσετε σε σύντομα ερωτήματα. Στόχος του κεφαλαίου είναι να φτιάξετε ένα δικό σας σύντομο φωτο-ντοκιμαντέρ για ένα θέμα, ένα πρόσωπο ή έναν χώρο που σας ενδιαφέρει!

ΕΠΙΛΕΓΩ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΛΑΖ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΖ

Το τέταρτο και πιο εκτενές κεφάλαιο αναπτύσσει την έννοια της σύνθεσης και του μοντάζ. Θα φτιάξετε το δικό σας ψηφιακό κολάζ, που είναι μια πρωτόλεια μορφή μοντάζ ή μιας εικαστικής σύνθεσης με αφηγηματικές δυνατότητες. Στη συνέχεια, θα δείτε πώς η επιλογή αλλά και η σειρά των πλάνων καθορίζουν την ιστορία που θέλουμε να αφηγηθούμε και το νόημα που θέλουμε να της δώσουμε. Κάνοντας μικρές ασκήσεις επιλογής, θα κατανοήσετε πώς επιδρά η επιλογή ενός πλάνου στο ρυθμό ενός έργου, στα συμπεράσματα που βγάζει ο θεατής για το νόημα μιας σκηνής και στο πώς φαντάζεται το χώρο και την κίνηση των προσώπων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ ΚΑΙ ΚΙΝΩ: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ

Στο πέμπτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε την κίνηση και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποδοθεί μέσω του stop-motion animation. Αρχικά, θα εξοικειωθείτε με την έννοια του “μετεικάσματος” που είναι κλειδί στο να κατανοήσει κανείς τη λειτουργία της όρασης αλλά και του κινηματογράφου. Έπειτα, πραγματοποιώντας πειράματα πάνω στην κίνηση και την κινηματογράφηση, θα δείτε από κοντά πώς ένα γραφιστικό στοιχείο ή ένα αντικείμενο μπορεί να “εμψυχωθεί”, να μοιάζει δηλαδή σαν να κινείται.

ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩ: ΗΧΟΣ

Στο έκτο κεφάλαιο θα προσεγγίσουμε τον ήχο, ένα σημαντικό στοιχείο της οπτικοακουστικής παραγωγής που συχνά όμως θεωρείται δευτερεύον. Μπορούμε να αφηγηθούμε μια μικρή ιστορία μόνο με ήχους; Πώς αλλάζει ή εμπλουτίζεται μία σκηνή ανάλογα με την ηχητική της επένδυση; Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσετε τις αφηγηματικές δυνατότητες του ήχου και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει νοήματα. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές θα διαπιστώσετε πώς οι ήχοι μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες, προσδοκίες και συναισθήματα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η πλατφόρμα είναι διαδραστική, προσφέρει εισαγωγικά και επεξηγηματικά κείμενα, βίντεο-μαθήματα, μικρές ασκήσεις και εργασίες με αναλυτικές οδηγίες καθώς και επιλεγμένους συνδέσμους από το διαδίκτυο. Με το ολοκληρωμένο πακέτο, μπορείτε να θέτετε ερωτήματα και να λαμβάνετε εξατομικευμένες απαντήσεις από επαγγελματίες του χώρου (mentors) αλλά και από τους διαχειριστές της πλατφόρμας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα ζωντανά θεματικά μαθήματα (masterclass) ωριαίας διάρκειας.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί και να εκφραστεί με εικόνες και ήχους συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, ψηφιακή εξάσκηση και βιωματικές ασκήσεις, ενασχόληση σε προσωπικούς ρυθμούς και διάλογο με μέντορες και εκπαιδευόμενους. Βήμα-βήμα, δίνουμε την ευκαιρία σε νέους και μεγαλύτερους να καλλιεργήσουν μεθοδικά τη φωτογραφική τους ματιά, την αίσθηση της σύνθεσης και να πειραματιστούν με τα οπτικοακουστικά μέσα. Μας ενδιαφέρει μια ευρύτερη παιδαγωγική προσέγγιση όπου τα μέσα (media) έχουν κεντρικό ρόλο. Ολοκληρώνοντας όλα τα κεφάλαια λαμβάνετε Βεβαίωση Συμμετοχής. Το πρόγραμμα της πλατφόρμας θα αξιολογείται ανά διαστήματα για να εμπλουτίζεται και να μελετάται η συνέχισή της.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Μετά την επιτυχημένη δια ζώσης εφαρμογή του προγράμματος, θεωρήσαμε σκόπιμο να μετατρέψουμε τα εκπαιδευτικά εργαλεία της “Βαλίτσας” στη λογική του Διαδικτυακού σεμιναρίου (MOOC: Massive Online Course). Νέοι και ενήλικες που θέλουν να εισαχθούν στον κινηματογράφο, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ολοκληρωμένη επιμόρφωση ώστε να στήσουν το δικό τους μάθημα για εκείνους και τις αντίστοιχες ομάδες τους.

Παράλληλα, για όσους/όσες θέλουν να εκφραστούν και να μάθουν τις βασικές αρχές της οπτικοακουστικής παραγωγής, η Βαλίτσα είναι ένας εύχρηστος οδηγός για να έρθουν σε επαφή με απλά και προσιτά εργαλεία και να πειραματιστούν. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο λειτουργεί ως έναυσμα για την ενασχόληση με την καλλιτεχνική δημιουργία και συγκεκριμένα με το οπτικοακουστικό κομμάτι της. Ο κύκλος αυτών των μαθημάτων μπορεί να αξιοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η δια ζώσης διδασκαλία ή και ως υβριδικό εργαλείο συμπληρωματικά με τη δια ζώσης διδασκαλία ή τα βιωματικά εργαστήρια. Το έργο που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε ατομικό επίπεδο θα παραμείνει στην πλατφόρμα και θα είναι διαθέσιμο ως εκπαιδευτικό υλικό για παρουσίαση σε επόμενους κύκλους σεμιναρίων του Καρπού.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ