ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ατομική Συνδρομή
 • 30 ευρώ το χρόνο
 • Πρόσβαση και στα 6 κεφάλαια για 1 χρόνο
 • Ανατροφοδότηση από επαγγελματία μέσω email
Για σχολεία / εκπαιδευτικούς
 • Επιλογή ενός από τα 6 κεφάλαια (αναλόγως ηλικίας/ενδιαφέροντος)
 • Ομαδική εγγραφή τμήματος
 • Διοργάνωση online εργαστηρίου 2 διδ. ωρών
 • Πρόσβαση στο κεφάλαιο για μια εβδομάδα
 • Ανατροφοδότηση σε εργασίες
 • 5 ευρώ ανά μαθητή/τρια
 • Επιπλέον όφελος: εξοικείωση με μία παιγνιώδη πλατφόρμα μάθησης!
Και κάτι ξεχωριστό:

‘Οποιος ολοκληρώσει όλα τα κεφάλαια μπορεί να στείλει:

 • ένα προσχέδιο σεναρίου μέχρι 5 σελίδες (Courier, font 12, διάστιχο 1,5) ή
 • ένα roughcut ταινίας μέχρι 12’ ή
 • ολοκληρωμένη ταινία με τίτλους μέχρι 10’
 • και να συζητήσει διαδικτυακά με επαγγελματία κινηματογραφιστή/τρια

Για την ορθή παρακολούθηση των μαθημάτων συνιστάται η χρήση Laptop ή Desktop Η/Υ