Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥΣ

O Καρπός το 2019 σχεδίασε και υλοποίησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα κινηματογραφικής παιδείας για εκπαιδευτές και εμψυχωτές ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων που συνεργάζονται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ήταν υποψήφιο για το Media Education Prize 2020 του Evens Foundation. Στις μέρες μας, οι εκπαιδευτές συχνά μετακινούνται, χρησιμοποιώντας νέους χώρους μάθησης. Ο τίτλος «Μια βαλίτσα με εικόνες και ήχους» δηλώνει τη δυναμική του έργου να μεταφέρει ευέλικτα και αυτόνομα γνώσεις και καλλιτεχνικές δεξιότητες σε ποικιλόμορφα περιβάλλοντα.

Στόχος του πιλοτικού εκείνου προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντες να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της εικόνας, του ήχου και των ψηφιακών μέσων. Τα ψηφιακά εργαλεία βοήθησαν να καταλάβουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν η αμεσότητα, η ταχύτητα και η πολυτροπικότητα των μέσων αυτών με μια κριτική και δημιουργική στάση που θα ενισχύσει κάθε ομαδική συνεργασία.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσε 22 στελέχη από 11 φορείς σε 6 δια ζώσης συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 28 ωρών. Μέσω θεωρίας και ομαδικών εργασιών, η επιμόρφωση επικεντρώθηκε στη δημιουργία μικρών ιστοριών και τη σύγκριση αποτελεσμάτων.

Οι συμμετέχοντες στη Βαλίτσα εφάρμοσαν στη συνέχεια τις γνώσεις που αποκόμισαν σε Πρακτική Άσκηση με ομάδες νέων στο επαγγελματικό τους πλαίσιο. Η ευρεία συμμετοχή φορέων κατά το 2019 απέδειξε τη μεγάλη ανάγκη για τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων εικόνας και ήχου, αλλά και τη χρησιμότητα μιας ευρύτερης παιδαγωγικής προσέγγισης όπου τα μέσα (media) έχουν κεντρικό ρόλο.